Projet Multilatéral GRUNDTVIG
Europeisk kultur och medborgarskap för anställning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inom den europeiska gemenskapen har immigrantarbetare inte så bra kunskap om faktorer relaterade till kultur, medborgarskap, och anställningsbarhet som de måste hantera i sitt nya land. De vet inte så mycket om hur de olika yrkesområdena fungerar, nackdelar i olika jobb och vilka förväntningar arbetsgivare har. Deras egna kunskaper om de sociala, politiska och kulturella miljöerna är vanligtvis mycket långtifrån den verklighet som de måste klara av .  Dessutom har de inte de grundläggande yrkesspecifika ordförråd som behövs till de jobb de söker och är inte fullt kompetenta att klara av arbets situationerna i dessa nya sammanhang.

Ett av målen
Ett av målen är att förbereda och göra det lättare för en flytt mellan europeiska länder . Genom att ge nödvändig kunskap angående det sociala livet, samhället och arbetsmarknadenskrav, lagar och regler inom dessa områden och även hur vissa företag och yrkesområden i det ”välkomnande” landet fungerar samt en grundläggande ordlista som kan användas inom de avsedda yrkena. 

Två yrkesområden
Projektet fokuserar på lokalvårds- och byggnads/konstruktionssektorerna, eftresom man har identifierat med rekryterings svårigheter i synnerhet gällande ungdomar, och där man ofta anställer (eller kommer att anställa), arbetare från andra europeiska länder. Material och verktyg som utvecklats inom projektet kan överföras och anpassas för andra  yrkes områden och jobb.

Partnerskapet kommer att leverera en praktisk guide som ska ge enkel och lättförstålig information på modersmål av varje land som är involverat, inriktat på de angivna yrkes områdena. Denna guide kommer även innehålla utbildnings verktyg för två specifika nyckel kompetenser som förväntas av de ”välkomnande” länderna: Tidsplanering på arbetets ställen och en grundläggande ordlista relaterat till de jobb som deltagare söker efter.

 

download the flyer